fredag den 22. juli 2016

SMART-ØF - Hvad kan det bruges til?

En SMART-ØF er faktisk et rigtig godt værktøj til beslutningsprocessen, og i denne artikel vil jeg forklare dette begreb for de læsere, som er interesserede i at lære mere om, at træffe målrettede og specifikke beslutninger.

Der er flere måder at bruge dette på, men først skal vi definere hvad SMART-ØF står for. Betydningen er:
  • Specifikt
  • Målbart
  • Attraktivt
  • Realistisk
  • Tidsbestemt
  • Øvrige faktorer
  • Formuleret positivt
Når du opsætter dine mål skal du derfor være præcis (specifik). Dit mål skal være målbart - og definer gerne delmål på vejen, så du kan følge tidshorisonten frem mod dit mål. Det skal være attraktivt, så det er noget du gerne vil opnå og gennemføre.

Det skal være realistisk, og der skal være en tidsbestemmelse på, så du kan se om du er på rette vej, og evt. justere din plan hvis du er bagud i forhold til din tidsplan. De øvrige faktorer definerer hvad du får ud af beslutningen, og hvad dine omgivelser får ud af, at du gennemfører dit mål.

Afslutnningsvis formulerer du strategien positivt, så du har en klar og præcis beskrivelse af det du vil opnå.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar