torsdag den 14. juli 2016

EFG - Egenskab, Fordel, Gevinst

Det er vigtigt at få sat ord på sine kompetencer, og her i løbet af sommerperioden har vi alle god tid til at undersøge dette - helt uden andet stress end de økonomiske udfordringer, der er forbundet med det at være ledig.
Det er derfor vigtigt at lave et skema hvor du opridser disse tre punkter:
  • Egenskab
  • Fordel
  • Gevinst
Egenskaben - om det er grundighed, forandringsparathed, humør, erfaring eller noget helt andet, så er det et ord, der passer på dig som person og dig som medarbejder og kollega.

Fordelen - hvad får du og dit team ud af denne egenskab?

Gevinsten - hvad er gevinsten for virksomheden ved at vælge netop dig?

Få sat ord på tingene, så du har afklaret disse punkter, når du skal forberede din elevatortale og præsentere dig selv. Hvad er vigtigt for dig? Hvad får virksomheden ud af at vælge netop dig til jobbet?

God fornøjelse med afklaringen. :-)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar