lørdag den 28. april 2018

Tag aldrig et afslag personligt!

Når man engang imellem får afslag på en jobansøgning, er det interessant at læse hvor mange ansøgere der har været til det pågældende job. Blandt de jobs jeg har søgt har der ofte været mellem 65 og 247 ansøgninger - og til nogle jobs endda langt flere. Du skal derfor aldrig tage et afslag personligt!